Pro likvidaci odpadů na území hl. m. Prahy používáme různě velké kontejnery:

Kontejner 3 m3

  • Maximální nosnost 3 t
  • Délka=3.4 m, šířka=2.0 m, výška=0,5 m
  • Vhodný pro odvoz stavební suti, zeminy, stavebního a komunálního odpadu.
  • Cena za pronájem 2500 Kč bez DPH

Kontejner 9 m3

  • Maximální nosnost 3 t
  • Délka=3.5 m, šířka=2.1 m, výška=1,5 m
  • Vhodný pro odvoz lehkého stavebního a komunálního odpadu, není vhodný k odvozu suti.
  • Cena za pronájem 3500 Kč bez DPH

Zajistíme vám přistavení těchto kontejneru na předem domluvené místo a v předem domluvený čas, následné naložení kontejneru a poté odbornou likvidaci na skládce. Z Vaší strany postačí jen zajistit potřebný prostor před domem.

 

34

23